Sunday, December 15, 2019

☝10 năm qua, hàng loạt siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn xuất hiện nhưng không ít đã phải dừng cuộc chơi.

Nguồn: https://www.brandsvietnam.com/

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.