Sunday, December 8, 2019

🥇42KM Finisher - the first time in my life with Duy Long (Một thành viên già tuổi của team #anhemfood)

Đạt giải không bỏ cuộc. Hoàn thành toàn bộ target về Running 2019.
Cái thành công nhất là vượt các giới hạn bản thân và dụ được bạn trẻ Long tham gia cùng.
💪Trên đường chaỵ mới thấm tư tưởng của ông cha: Muốn đi nhanh thì đi 1 mình, muốn đi xa thì đi cùng anh em #anhemfood 🔥
#BeatYesterday
#Conquer42kmChallenge
#TechcombankHCMCmarathon

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.