Sunday, November 3, 2019


 2.100 nhân viên vào cuối năm 1998 và 9000 nhân viên vào 2004

Tăng trưởng nhanh chóng là mầm mống của sự hỗn loạn. Tất cả các côg ty đều phải trải qua giai đoạn này, khi mà cấu trúc bên trong giống như đôi giày cũ của một thiếu niên đang tuổi lớn, bỗng nhiên không vừa nữa.
Tuy nhiên, Amazon đã trải qua hình thức trầm trọng nhất. Công ty càng lớn và tham vọng càng cao thì Amazon càng khó khăn trong việc giữ Nhân viên, phối hợp vận hành nhanh chóng, hài hoà.


Các phòng ban được tổ chức chồng chéo, phụ thuộc lẫn nhau nên mất quá nhiều thời gian để phối hợp.

Bezos không chấp nhận giảm tốc mà đặt cược gấp đôi gấp ba vào Internet và tiếp tục sứ mệnh to lớn về của hàng bán mọi thứ.

Giao tiếp nhiều là dấu hiệu của rối loạn chức năng,mọi người đang không làm việc gần gũi với nhau và theo hệ thống.Cần giảm giao tiếp.

Viết lại hết tất cả các phầm mềm

Không họp riêng với từng cộng sự nữa

PowerPoint là phương thức giao tiếp mơ hồ, che đậy tư duy lười biếng ->viết văn bản thuyết trình bằng văn xuôi ->tư duy sâu và dành nhiều thời gian suy nghĩ cá nhân thuyết phục .

Giới hạn 6ttrang viết tường thuật + 1ttrang cho chú thích

Tính năng hoặc sản phẩm mới phải được trình bày như thông cáo báo chí -> chắt lọc tinh tuý nhất ->bắt đầu từ những điểm khách hàng có thể nhìn thấy ->thông báo trước công chúng và quay ngược trở lại .

Sẽ dễ chịu hơn nếu chúng ta chứng minh được ông ấy sai, nhưng tôi không thể.Khả năng hiểu biết phi thường về những thứ chưa từng làm và cực kỳ thẳng thắn khi trao đổi về chúng

Chúng tôi đã xây dựng dịch vụ tốt mà mọi người đều sẵn lòng trả tiền sử dụng 

Saved quick notes from 6. Thuyết hỗn mang |Jeff Bezos and the age of Amazon


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.