Friday, November 22, 2019

Bài đăng của Tony Le trong Group Tư Duy Sản Phẩm

Maturing User Research in a Unicorn: Methods and Mindsets
Sakti Nuzan - Product Research Lead Gojek
-----
Bài này nói về phương pháp và tư duy để đẩy mạnh việc User Research ở Gojek. Có 3 ý chính:

XÁC ĐỊNH ĐƯỢC GIÁ TRỊ KINH DOANH (BUSINESS VALUE) CỦA BỘ PHẬN USER RESEARCH

 • Nếu bộ phận User Research không tạo ra giá trị gì cho công ty và giá trị này không đủ hữu hình thì không có lý do gì công ty đầu tư cho bộ phận này cả
 • Sakti nhấn mạnh giá trị của User Research là tiết kiệm thời gian và nguồn lực của công ty thông qua những insight thực tế
 • Có 2 cách để xác định giá trị là thông qua thấu cảm (empathy) và bằng chứng (evidence)

TẠO DỰNG LIÊN KẾT/CẦU NỐI VỚI NHỮNG BỘ PHẬN KHÁC

 • Mỗi bộ phận có một chuyên môn khác nhau, chúng ta cần kết nối với họ để giúp họ tối ưu công việc của mình
 • User Research hỗ trợ Data Teams trong việc giúp UX Designers ra các quyết định thiết kế (Design Decisions) tốt hơn
 • User Research hỗ trợ Data teams và Growth teams trong việc giúp Product Managers đưa các các quyết định sản phẩm (Product decisions) chính xác hơn
 • User Research hỗ trợ Business Analyst teams trong việc giúp Business Heads ra các quyết định kinh doanh (Business Decisions) hiệu quả hơn
 • Data Science team sử dụng công cụ riêng, Team nghiên cứu truyền thống sử dụng những công cụ riêng. Hai team sẽ có xu hướng coi phương pháp của mình là tốt nhất. Vì thế cần phải "tự phế võ công" (bỏ đi những ý niệm rằng môn phái của mình là tốt nhất) để trở nên miễn nhiễm với ý niệm này. Tuỳ hoàn cảnh mà chọn phương pháp hiệu quả nhất

LÊN KẾ HOẠCH VÀ TRUYỀN ĐẶT LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

 • Team hiện tại ở Gojek có 62 người với các chuyên môn như data analyst, survey scientist, design researcher, visual researcher, market researcher, market intelligence, research opps
 • Đầu tư cho con người cần rất nhiều thời gian để chuyển đổi
 • Ở Gojek có những buổi (session) chia sẻ những sai lầm mắc phải giữa các team với nhau và các buổi giải quyết vấn đề (problem-solving) giữa các team

VÀI CÂU HỎI CHO SAKTI

Làm thế nào để thuyết phục lãnh đạo công ty rằng user research tiết kiệm thời gian của công ty trong khi nhận thưc của họ là việc này tốn thời gian và nguồn lực?
Sakti: cần dựa vào chỉ số sản phẩm (product metrics) để đo lường kết quả mang lại giữa có và không có user research
Làm thế nào để thuyết phục stakeholder đầu tư cho team bạn tăng từ 10 người tới hơn 50 người?
Sakti: Phụ thuộc vào giá trị bạn đóng góp cho sản phẩm đó. Bạn đóng góp càng nhiều thì công ty càng đầu tư càng nhiều
 
 
 
Hình ảnh: 
 

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.