Friday, August 16, 2019Có lẽ bạn đã từng nghe khái niệm gọi là "lợi thế của người đi đầu". Nếu bạn tham gia vào thị trường đầu tiên, bạn có thể thâu tóm được một thị phần lớn trong khi đối thủ thì chen chúc nhau tranh giành. Nhưng đi đầu là một chiến thuật, không phải là mục tiêu. Điều thật sự quan trọng là khả năng sinh dòng tiền trong tương lai, do đó trở thành người dẫn đầu cũng không có tác dụng gì nếu ai đó đi theo và soán ngôi bạn. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu là người sau cùng - có nghĩa là tạo ra sự phát triển tuyệt vời cuối cùng trong một thị trường nhất định và tận hưởng nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ của lợi nhuận độc quyền.
Cách thức để làm điều đó là thống trị thị trường ngách nhỏ và tăng quy mô từ đó, hướng đến tầm nhìn dài hạn và đầy tham vọng của bạn. Ít nhất ở khía cạnh này kinh doanh cũng như đánh cờ vậy. Đại kiện tướng cờ vu thế giới Jose Raúl Capablanca từng nói rất chí lý: để chiến thắng,  "bạn phải đọc trước được những nước cờ tàn cuộc trước khi ra bất cứ quyết định nào khác" 

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.