Tuesday, April 23, 2019

Dù bạn có tin hay không thì tôi xin khẳng định văn hoá doanh nghiệp nó mạnh như một cơn say tín ngưỡng. Nó ảnh hưởng đến mọi hoạt động hằng ngày, dẫn dắt mọi máy móc mọi hản ứng và làm cho những người không tuân theo cảm thấy mặc cảm, tội lỗi. Văn hoá doanh nghiệp là phần quan trọng nhất trong quản trị. Nắm chắc khâu này khiến việc quản trị trở lên nhẹ nhàng, giống như nhân viện bị khoá trong 1 nếp sống, một thói quen không thể nào quẫy ra.
Người lãnh đạo tài ba có khả năng áp đặt một văn hoá đặc trưng cho doanh nghiệp

Văn hoá thực sự là gì?

Là hệ thống các giá trị chân lý, chuẩn mực, mục tiêu mà con người cùng thống nhất với nhau trong quá trình tương tác và hoạt động sáng tạo. Nó được bảo tồn và chuyển hoá cho các thế hệ nối tiếp kế thừa.
Càng va chạm với nhiều văn hoá làm việc, tôi hiểu được rằng văn hoá làm việc hoặc văn hoá doanh nghiệp rất đa dạng và rất khó để nằm trong khuôn khổ một định nghĩa. Nói tóm lại văn hoá nào cũng tốt với điều kiện nó làm cho nhân viên thoải mái, làm việc hiệu quả, đóng góp vào trật tự chung, đoàn kết và thông cảm lẫn nhau. Vai trò của lãnh đạo là hiểu rõ một cách nhất quán và những quy luật sốn chung. công khai có, ngầm hiểu có, đều giúp doanh nghiệp phát triển và giữ chỗ đứng cũng như hình ảnh tốt ngoài xã hội.
→ không doanh nghiệp nào là không có văn hoá, vấn đề là văn hoá kiểu gì và có phù hợp với bạn không thôi. Văn hoá được tôn vinh phải là văn hoá hướng đến sự phát triển  và trường tồn.


PS: Em đang viết tiếp bài này và nhiều bài nữa, đăng ký theo dõi để nhận tin khi có update publish  bài mới.ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.