Wednesday, April 3, 2019


Các cuốn sách hay được tác giả đích thân giới thiệu trên blog này :)

1,  Zero to One
2, The hard thing about the hard things
3, Onward
4, Running Lean

Reviews từng cuốn đã có, cuốn có cuốn không, xem tại đây. 

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.