Wednesday, April 3, 2019


Các cuốn sách hay được tác giả đích thân giới thiệu trên blog này :)

1,  Zero to One
2, The hard thing about the hard things
3, Onward
4, Running Lean

Reviews từng cuốn đã có, cuốn có cuốn không, xem tại đây.