Thursday, March 7, 2019


Overview

Munchery - On-demand food delivery startup raised a total of $125 million in venture capital funding, reaching a valuation of $300 million with an $87 million round in 2015, according to PitchBook. (WOW)
“Since 2010, we have been committed to bringing fresh, local, and delicious meals into your homes along with all our customers across the country,” WOW- great interesting idea. Just like anhemfood.com
Munchery is just the latest in a line of food delivery startups to shutter. (WOW)

Vì sao startup great như vậy, raised được số lượng tiền đầu tư lớn và định giá cao như vậy mà lại thất bại?


Mình có tham khảo 1 số nguồn và rút trích lại 1 số lý do khiến Munchery fall. Có thể đúng, có thể sai chỉ mang tính chất tham khảo và rút kinh nghiệm cho các dự án của mình.

 1. I have no inside knowledge here, but my strong guess would be quality. (bài toán quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý team khi ở mức độ scale lớn)
 2. There was no great quality control mechanisms to ensure every meal was high quality. My guess is you had customers trying the product, getting an inconsistent experience, then never trying it again. (Chuẩn cmnr, khách hàng ăn uống khẩu vị không đồng đều, nấu nướng không đảm bảo khẩu vị -> sẽ không có lần 2 quay lại)
 3. To your question about what that means for the food space: food startups are difficult because your customer ingests the food. Just one customer who gets sick from the product is going to be a huge reputational hit to the company.
 4. The Chicken and Egg Problem(Vấn đề con gà quả trứng, lol vấn đề muôn thủa)
  As start-ups piled up into the food delivery space, attracting new customers was one of the biggest challenges. They showered customers with promotional discounts and coupons from the funding. (Thu hút khách hàng bằng giảm giá, ưu đãi từ số tiền đầu tư hái về, sau đó có nhiều khách hàng lại show cho các nhà đầu tư, nhận đầu tư sau đó lại mang đi tạo promotion cho KH, cứ thế lặp lại.
  There’s no such thing as a free lunch, except in Silicon Valley. haha. Đây cũng là vấn đề của các nhà đầu tư )
 5. Munchery offered $20 off on first two orders, 50% off + Shipping free to attract new customers who continued to stay as long as there were coupons and a $10 on referral scheme. (Khách hàng sẽ order đến khi nào hết ưu đãi thì thôi. họ không có user trung thành)
 6. Vận hành logistics & ops không quá optimized. Cần phải có nhiều kitchen/hub hơn.
 7. Nguồn: Ahamove

*https://www.quora.com/Why-did-Munchery-fail-and-what-does-that-say-about-the-food-startup-space
*https://jungleworks.com/why-munchery-failed-its-not-what-you-are-expecting/?fbclid=IwAR0DKz_qfSFoVG0fkXC5eDNnFJMomlAtzLxlBd6Mw6QYsDMmS7ywJZanU3E

1 comments:

totally agree with this article.
Ra tiếp những bài theo dạng phân tích case nhé bác

REPLY

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.