Monday, February 25, 2019

Chương 7 gia nhập và chia tay
Việc tuyển dụng và sa thải nhân viên là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng đến từng động lực của nhân viên
Có thể nói chắc chắn rằng sự công tác của nhân viên trong những nă tháng pàm ở công ty sẽ thành công hay thất bại tốt hay xấu hiệu quả hay cô nghĩa chân tuanhf hay giả dối đều tuỳ vào cách ứng xử của công ty khi họ được mời haiech mời ra

Hãy làm cho nhân viên cảm thấy họ là 1 thành viên của gia đình doanh nghiệp khôg hơn không kém mối ng 1 vị trí 1 việc mỗi cá nhan một trách nhiệm nhưng ng nào cũng là thành viên yêu quý của ra đình. Đối xử cới nhau bằng chuẩn mực của sự tôn trọng và

Chủ doanh nghiêph phải biết cụ thể chi tiết biết siwr trường sở đoản củ những

Công ty khó long tiến bộ vs nhữn nf ở quá lây do bane chất công việc đòi hỏi sự sâng tạobnawng ddongj, do đó đến ngày tháng ai ai cũng sẽ phải ra đi.. không nên cảm thấy tủi hổ hãy hiểu cho là ở lại sẽ không cho bạn sự tiến bộ và phát triển thêm
Bạn sẽ ra đi trong tình thân

Cuộc đời doanh nghiệp là 1 khúc thời gian rất ngắn, vài tháng vài năm hoạ may, nên giữa người với ng hãy giữ lấy chữ tình.
Khi tuyển dụng đừng mang lời lẽ chủ tớ mà lắm điều
Khi chia tay đừng lên quay lưng với người ta

Chương 8 tìm kiếm và chiêu mộ nhân tài
Nhân tài thuê về nhiều và tốn công nhưng ra đu cũng rất sớm
Nhân tài tốt ở 1 side nào đó , 1 môi trường nào đó nếu không khai thác đúng sẽ langz phí nhân tài


Vấn đề vì saonhaan tài về lươgnhaauj đối xử tốt mà bình quân không làm được quá 6 tháng 
=> nhân tài là cái quáu gì nếu ở trong cônngty ông tổng là ng quyết định hết ông khôg để chút quyêbf hạn gì cho nhân viên dù cấp cao đến đâu cậy thì nhân tài làm g
Công ty có rất ngiều quy trình mà nhân viên phải tuan thủ do đó tính dăng tạo của công ty khó lòng mà phát huy 
Các tài năng vô bị dính chặt vào, khoá lại bỏi loạt các quy tắc, rồi ôn toingr
Không để họ đượcnchur động làm việc tịe do chủ đoonrgj để rồi họ lại sớm ra đi vì áp lực vì, ra đintrong khi chưa để lại thànhtichd gì đáng nhớ

Tập đoạn lớn tìn được người tài ngưng không biết dùng

Một tập thể toàn người tài với nhau không thể làm việc với nhau
Thay vid 1 tập thể chỉ cần 2,3 ng để phát huy hết sức mạnh
Huấn luyện viên lèo lái đưa nhân tài đi đúng hướng sử dụng nhân tài ntn hay tạo ra 1 tập thể làm việc tốt hơn 

Một anh chàng bị đuỏi ở công ty này vì năng lực yếu kém
Nhưng lạu phát huy sức mạnh ghê gớm và trở thành ng được săb đón hết mức khi làm ciêcj cho coongry khác
Nhân tài ở công ty này lại trở nên bình thưimgf ở công ty khác khi chiueebr nhượng

Không phải ai cũng là nhân tài không phải vị trí nào cũng càn nhân tài
Đôi khi chỉ cần 1 sự đóng góp nhiệt tình thường trực sẽ giúp doanh ghuieek 1 vạn lần so với hiwwnj tại
Thay vì đi kiém nhân tài ở ngoài vào hãy tập trung xay dương 1 doanh nghiệp mà ở đó nhân tài có thể cuất hiện và dóng góp

QuNr trị giỏi là phải biêts chọn đúng ng đúng việc biến ng tầm thường thành phi thường chứ không phải là mướn nhân tài cho họ lương khủng rồi bỏ xó..     

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.