Friday, September 28, 2018

SME khi làm thì đã có doanh thu ngay từ đầu, còn startup thì phải chứng minh được sản phẩm phù hợp với thị trường thì mới bán được sản phầm. Nhưng những người làm startup thì thường hơi điên một chút, tham vọng lớn lao với những thị trường tỷ đô, ôm mộng ra thế giới dù lúc bắt đầu chả có nguồn lực nào.
Nhưng vì sự khác biệt như vậy nên quỹ đầu tư mạo hiểm thường không đầu tư vào SME mà chỉ đầu tư vào startup. SME cũng không nên đi gọi vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm (VCs) mà nên gọi từ các nguồn vốn phù hợp khác để tránh tốn thời gian hoặc bị cá mập nuốt gọn mà không biết.
SME:
- Dễ bắt đầu
- Tăng trưởng tuyến tính
- Nhắm đến thị trường nội địa hoặc khu vực
Startup:
- Khi bắt đầu thường rất khó, vì thường làm cái mới hoặc có tính đổi mới rất cao
- Tăng trưởng theo cấp số mũ
- Khả năng cạnh tranh bền vững dựa trên năng lực cốt lõi

Startup: Mục tiêu lớn, tầm trên $100M trở lên, do đó phải có tăng trưởng rất nhanh dựa vào Innovation & IP (Tài sản sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo), và thị trường cũng phải là thị trường quốc tế.

SME: thường phát triển bền vững hơn, với độ tăng trưởng đều đặn, và thường phát triển mảng dịch vụ với thị trường nội địa.

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.