Friday, September 28, 2018

Giải quyết rủi ro không có nghĩa là phải loại trừ nó hoàn toàn. Nhiều người theo chủ nghĩa hoàn hảo cố gắng làm giảm hết sạch rủi ro mới bắt tay vào. Điều này là không thể. Hơn nữa, có những rủi ro và cách giải quyết chỉ xuất hiện khi bạn đã bắt tay vào làm. Chỉ ngồi suy nghĩ sẽ chỉ khiến bạn mãi mãi ngồi suy nghĩ mà không hành động. Xin nhắc lại, tinh thần ở đây là giảm thiểu hết mức có thể rủi ro ở từng đơn vị rủi ro mà thôi, không phải là loại bỏ hoàn toàn rủi ro này.
Gần như trong tất cả mọi lúc, chúng ta sẽ không có đủ tất cả những điều kiện lý tưởng để làm điều mình muốn. Thay vì chờ đợi, tại sao lại không tận dụng tất cả những thứ đang có trong tay, áp dụng một mô hình kinh doanh thời chiến và mạo hiểm trong một thời gian ngắn. Những thành công bước đầu sẽ lót đường để tạo ra những điều còn thiếu.
Nguồn: trong MindNotes, không nhớ ở đâu ra :3

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.