Friday, September 21, 2018

Dear Google, are you gonna kill me?

I received a few emails from someone I don't want to talk with.
He send me a message, makes me cry.
He trying to kill my child :( after so many years I created them, I develope, I built a fan, user, customer... then my child is grown day-by-day, gown big, become something I can proud of...
But now, everything back to 0.


😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...