Tuesday, February 13, 2018


Startdate:  12/02/2018
Enddate : 14/02/2018


Tranh thủ mấy ngày nghỉ tết có nhiều thời gian ngồi đọc sách nên đánh nhanh rút gọn trong vòng 3 ngày cho hết cuốn sách này!
Đây là cuốn sách rất tuyệt vời được recommended bởi xếp mình. Một phần nó cũng link với những gì mình đang trải qua công việc và cả với bản thân nên khi đọc cuốn sách này thấy có 1 sức hút lạ kì. Đọc rồi chỉ muốn ngấu nghiến tiếp tiếp và tiếp đến hết cuốn sách. Chỉ tiếc là không được ngồi tại Startbucks đọc cuốn sách này, được thế thì trải nghiệm đọc sách nó hoàn cmn hảo rồi :3
Viết nhanh mấy dòng note lại mấy ý hay rồi còn xuống gói bánh trưng với tía má.
29 tết rồi bà con ơi.
...ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.