Monday, February 12, 2018

Nếu tôi không nói ‘Tuyệt vời’ môt thứ gì đó, tôi sẽ nói không.

Nhà tài chính Derek Sivers từng viết một trang blog mà trong đó ông có nói rằng “Nếu tôi không nói ‘Tuyệt vời’ môt thứ gì đó, tôi sẽ nói không.” Tư tưởng ấy đã giúp anh ấy rất nhiều trong thế giới kinh doanh va giờ tôi cũng muốn áp dụng nó khi hẹn hò. Và để đơn giản, tôi đã nghĩ ra một quy ước dễ nhớ :” Hoàn toàn muốn, hoặc không!”

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...