Tuesday, February 27, 2018

1, No matter what your tech or product, the core of your business is always people. And keeping your talented workforce happy and motivated should be at the top of your priorities.
2, Đặc điểm kinh doanh của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành, trong đó có một đặc điểm khiến người người ấn tượng: 7 phần hợp lý, 8 phần cũng được, vậy tôi chỉ lấy 6 phần. >>Đọc thêm<<
3, Có rất nhiều người xung quanh có thể/ muốn giúp bạn. Việc của bạn là cần làm là biết chính xác bạn cần giúp đỡ gì và thể hiện nó ra cho họ thấy.


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.