Tuesday, February 6, 2018

Câu này của Shark Linh + với nhận định của Shark Phú - "90% khả năng tôi sẽ loại luôn startup trong 10s đầu nếu founder không có tướng thủ lĩnh"  mới thấy cái thần thái củ người lãnh đạo quan trọng ntn!
Leader phải 
Hustle thì team mới Hustle


Emotion wins. Everyone is emotional, none can say that “ I am 100% rational". When emotion comes, logics or facts are useless. So attack the emotion, showing them you love and you're damn passionate.

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.