Tuesday, February 6, 2018

Good things come to those that hustle, not sit tight and wait for opportunities.

Câu này của Shark Linh + với nhận định của Shark Phú - "90% khả năng tôi sẽ loại luôn startup trong 10s đầu nếu founder không có tướng thủ lĩnh"  mới thấy cái thần thái củ người lãnh đạo quan trọng ntn!
Leader phải 
Hustle thì team mới Hustle


Emotion wins. Everyone is emotional, none can say that “ I am 100% rational". When emotion comes, logics or facts are useless. So attack the emotion, showing them you love and you're damn passionate.
😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...