Wednesday, December 20, 2017

Lâu nay bỏ bê em nó quá, hồi đầu tháng quyết tâm tháng này mình không đầu tư phát triển tính năng gì nữa mà focus vô việc tối ưu hoá việc bắn notification.
Các vấn đề cần nghiên cứu kĩ lưỡng:
+ User của bạn ở đâu?
+ User của bạn hay online giờ nào?
+ User của bạn hay click vô những content có nội dùng như thế nào?
+ Khung giờ nào bắn thì tỉ lệ user click vào nhiều nhất?- Chỉ đơn giản thế thôi (nói thì đơn giản, làm thế nào mới khó)
 => Tìm ra được câu trả lời cho các câu hỏi trên và đổi mới sáng tạo nội dung bắn xuống, làm sao cho nó hấp dẫn, kích thích CTA cao là đươc rồi.
Phải nói kênh notification là kênh hiệu quả cực kì cao nếu biết cách khai thác nó.
Cũng là con dao 2 lưỡi nếu bạn sử dụng nó không đúng cách !

Happy noti :)) 

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.