Friday, November 17, 2017

Vừa biết thêm 1 trang để học về UX rất hay, có nhiều case study, ứng dụng thực tế nhiều [ux-lady.com]

@UXLady
end.

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...