Friday, November 3, 2017

Học Online


  • Gamification at Work: Designing Engaging Business Software (30%)
    //some text
  • Product design course in Udacity (50%)
    -------------
    Cố lắm mới theo gần hết được khoá này. Chưa biết được gì to tát hay không nhưng tiếng anh nghe thêm được đôi chút là có kết quả rồi.Khóa học khá hay chủ yếu nghe từ các case thực tế nên nội dung không bị quá lý thuyết nhàm chán.
    Overview, nắm được 1 phần. Khi nào áp dụng được vào các dự án thực tế hiện tại đang take care thì mới gọi là hiểu hết được khoá học.

Chi phí


Classmate


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.