Friday, November 3, 2017

Recap - lesson 1


Nghiên cứu đối tượng người dùng

  • Trong nhiều trường hợp, nếu không nghiên cứu người dùng đi kèm với rủi ro rất cao
  • Nghiên cứu người dùng luôn cần thiết ở giai đoạn bắt đầu. hiểu chính xác người dùng muốn gì sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thông qua việc tốn ít vòng lặp sản phẩm (product cycle) hơn
  • Nghiên cứu người dùng giúp tìm ra các đặc điểm nổi bật của người dùng

Phương pháp nghiên cứu người dùng
  • Tự trải nghiệm như là một người dùng
  • Hỏi ý kiến bạn bè có quen người dùng
  • Hỏi chính người dùng

PAINs & GAINs

NGHIÊN CỨU NGƯỜI DÙNG TẬP TRUNG VÀO HAI VẤN ĐỀ: MỤC TIÊU (GAINS) VÀ NỖI ĐAU (PAINS) TRONG NGỮ CẢNH SỬ DỤNG CỤ THỂ

Bài tập tư duy 

1, Nghiên cứu người dùng

Thiết kế giải pháp nâng cao tri thức cho công nhân khu công nghiệp
Sau khi làm xong quay lại trả lời các câu hỏi sau.
Khó khăn của các bạn khi làm bài tập vừa rồi là gì?
Bạn có nghĩ rằng giải pháp bạn vừa đưa ra có thể thực thi thành công hay không?


2, Phương pháp nghiên cứu người dùng


Làm thế nào để biết được bạn gái / bạn trai mình là người như thế nào?ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.