Wednesday, November 22, 2017


Cu em đi làm về muộn, complain với mình như thế...
"ĐM, Về muộn mà cũng đéo gọi hỏi..
Đi đòi nợ bị chửi sấp mặt..."
Khổ thân thằng bé, đi làm được mấy bữa bị người ta quỵt tiền :/
...
Thế mới nhận ra mình dành nhiều thời gian cho cái tự gọi là công việc nhiều quá, quên cả quan tâm đến gia đình. Vãi mình...

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.