Monday, November 13, 2017

Xem chi tiết về sự kiện tại đây [about event]

Trước khi đi thì mình cũng chả biết cái này nói về cái mịa gì, chỉ thấy có anh người quen hay bán cafe cho mình mà chưa 1 lần gặp gỡ..nên triển thôi, cứ đi chắc sẽ có những chia sẻ hay..
Đúng thật, 100k vào cổng không chỉ cho mình 1 ngày trải nghiệm free tại UP-co.vn tại HCM mà còn lượm nhặt được nhiều sharing thâm thuý của các vị speaker, đặc biệt là bác Hải Ninh.

Lưu lại đây vài keywords đã, khi nào có thời gian quay lại bổ xung sau, không có thì quay lại nhìn keywords rồi tự khắc sẽ nhớ đến cái cần nhớ :)) Perfects.

//Serial Entrepreneur
//Facts
//Vison
//Core Valute
//Integrity
//Learn
//Treatment

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.