Wednesday, November 1, 2017


Vấn đề là gì?

  • Hiện tại mình đang có bộ sưu tập rất nhiều các cuốn sách hay về nhiều chủ đề khác nhau. Nhưng khổ nỗi chả mấy khi đụng vô, mặc dù nhiều khi muốn đọc lại nhưng lại lấy cớ chả có thời gian. (Thực chất là lười).
  • Vấn đề mượn sách. Tâm lý chung của các bạn mượn sách là ít khi đọc or mượn về đọc vài trang cho thoả tò mò rồi bỏ xó.
  • Đọc sách mà không có người chia sẻ, không tóm lược lại 1 số keynote sau khi đọc thì coi như chưa hiểu, đọc không hiệu quả.

Hướng giải quyết ra sao?

  • Bạn nào có nhu cầu đọc thì pm mình. Bất cứ cuốn nào trong danh sách.
  • Thời gian mượn 1 tuần.
  • Phí = 1 ly cafe tuỳ chọn địa điểm
  • Trả sách thì ngồi cafe với mình, share lại 1 số keynote hay bạn học được từ cuốn sách.
  • Là cơ hội để mình lắng nghe, review lại cuốn sách.
  • Là cơ hội cho bạn được tóm lại những gì mình đọc, mình hiểu. Có người lắng nghe, phản biện, chia sẻ.

Danh sách, sách có thể cho mượn.
Đăng kí mượn sách tại đây ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.