Sunday, October 8, 2017

Nửa đêm nằm vỗ gối suy nghĩ
Uber tính năng đánh giá cho tài xế sau mỗi chuyến đi
Grab cũng thế...
The coffee house cũng vậy...

Có phần rating, gửi lại feedback, giả xử như user có chuyện gì bực bội thì cũng sẽ có nơi giải toả, gửi đi được. Nếu không user sẽ bay ngay lên appstore/chplay để rate 1* và complain.
User cảm thấy có quyền lực, thấy mạnh mẽ khi có quyền được đánh giá//hay xỉ vả người khác/dịch vụ khác(case Uber, TCH).

Còn gì khốn nạn hơn việc ngày nào cũng thấy 1* rating của user + phần complain về những cái XYZ không thuộc responsibility của app, mà là của dịch vụ :(
Chưa kể việc thu thập rating/feedback có thể thấy được clear những pain point của user khi họ sử dụng apps/dịch vụ của mình , từ đó biết mà cải thiện ở đâu, ở đâu.

=>Triển ngay phần rating.

Object
  • Phát triển tính năng rating cho người dùng.
Key results
  • Có được phản hồi của người dùng sau khi họ đã trải nghiệm chất lượng app/dịch vụ.
  • Giải toả được những trạng thái, bức xúc của người dùng.
  • Không gây phiền nhiễu, khó chịu cho người dùng.
Question
Logic show là ntn?
Show popup rating ở đâu?
Thông tin phản hồi lại gồm những gì?
Nếu khách hàng đánh sao thấp thì ntn, cao thì ntn?
.....
ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.