Sunday, October 15, 2017

Mỗi 1 thời điểm hãy tập trung vào 1 việc duy nhất. get it done, make it perfect.
Đầu óc sẽ không còn bị chi phối bởi những việc dở dang.
Chỉ focus vào hiện tại sẽ tạo ra được kết quả tốt hơn ở công việc đó.
..........


Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại; nếu anh chú ý quan sát hiện tại thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn rồi thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tố hơn.

Đọc thêm PomodoroThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.