Monday, October 9, 2017

Mang Macbook đi bảo hành, chờ dài cổ

Thay luôn màn hình mất 3tr lấy về luôn.
Mang bảo hành Apple care free, xa em nó hẳn tháng !
Ngày gửi : 18/9/2017
Ngày nhận về : XX/10/2017

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...