Monday, October 9, 2017

Thay luôn màn hình mất 3tr lấy về luôn.
Mang bảo hành Apple care free, xa em nó hẳn tháng !
Ngày gửi : 18/9/2017
Ngày nhận về : XX/10/2017

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.