Tuesday, September 5, 2017

Mình note lại ở đây một số khoá học mà mình đang theo! Chủ yếu là mấy kênh học online free, cứ ở đâu có khoá học free mà lại thuộc vấn đề mà mình thích....là mình theo thôi, dù sao thì cái được cũng sẽ lớn hơn cái mất.
Always be learning
Mục đích:

  • Nghe tiếng Anh
  • Nghe tiếng Anh
  • Nắm lại kiến thức nền tảng (vì mấy cái free thường không chuyên sâu)

Việc cố gắng follow 1 khoá học online free trên udemy, lynda hay udacity tưởng chừng như đơn giản mà không đơn giản tẹo nào ! Việc phân bổ thời gian hợp lí, việc lên dây cots tinh thần để học khi cơ thể đang muốn nghỉ ngơi..cả 1 quá trình rèn luyện, khổ ải.


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.