Tuesday, August 1, 2017

Hắn chợt nghĩ ra một ý tưởng. Một giải pháp mới. Có lẽ là khả thi.
Hắn vui lắm, bèn xách ý tưởng này đi hỏi thằng bạn thân. Thằng này được cả đám phong là chuyên gia, vì cái gì nó cũng biết.
Sau một hồi ngồi nghe, thằng bạn thân hắn bảo:

– Ý tưởng này có người làm rồi chú. Thành công nữa là đằng khác.

– Ý mày là sao?

Thì nghĩa là có người làm thành công rồi, giờ mày mới bắt đầu làm thì sao cạnh tranh lại. Thôi bỏ đi.

Hắn tiu nghỉu ra về. Một ý tưởng sớm nở tối tàn.

Mấy tháng sau, hắn lại nghĩ ra một ý tưởng. Lần này hắn kiểm tra kĩ rồi, chả có ai làm thành công cả. Hắn hí hửng xách đi hỏi thằng bạn.

Sau một hồi ngồi nghe, thằng bạn thân hắn bảo:

– Ý tưởng này có người làm rồi chú. Thất bại hết rồi.

– Ý mày là sao?

Thì cả đám thiên tài kia còn thất bại, giờ mày lao vô làm khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Thôi bỏ đi.

Hắn lại tiu nghỉu ra về. Lại một ý tưởng khác hy sinh oanh liệt.
Mấy tháng sau nữa, hắn lại nghĩ ra một ý tưởng. Hắn bay ngay đi hỏi thằng bạn.

Sau một hồi ngồi nghe, thằng bạn thân hắn bảo:

– Trước giờ không ai thành công mà làm vậy cả chú ạ.

– Ý mày là sao?

Thì nghĩa là trước giờ không ai thành công mà làm vậy hết. Giờ mày làm vậy sao thành công nổi.

Hắn bắt đầu bực mình:

– Vậy chứ mày bảo tao phải làm sao? Ý tưởng có người làm thành công cũng không làm được. Ý tưởng có người làm thất bại cũng không làm được. Ý tưởng chưa có ai làm cũng không làm được. Vậy phải làm sao?

Thằng bạn hắn nhìn hắn rồi đủng đỉnh nói mấy chữ gọn lỏn:

Sáng tạo, sáng tạo đi ba!

Hắn vừa buồn vừa bực xách đít đi về.

Mấy tháng sau, hắn lại nghĩ ra một ý tưởng. Lần này hắn không đi hỏi ai nữa. Hắn cứ làm thôi.

Thật tình thì tôi chả biết ý tưởng ấy có thành công không. Nhưng ít nhất, hắn đã ngộ ra một điều: có ý tưởng thì nên làm để kiểm định, chứ đừng kiểm định bằng cách xách đi hỏi các “chuyên gia.” Đó là thành công lớn nhất của người khởi nghiệp rồi.


Source : Ecoblader

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.