Monday, August 7, 2017

Chuyện đi làm : Giao việc thế nào cho HỢP LÝ

Nghĩ thật deep, để giao đúng việc Kiềm nhẹ lòng, để không thọc tay làm thay.


0 comments:

Post a Comment

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...