Sunday, May 14, 2017

Sách


Sách không phải công cụ giúp con người làm giàu, cũng không có các công thức làm giàu được ấn định sẵn.
Sách mang tới những tình huống, những cách xử lý, những phản ứng của dòng chảy sự kiện trong cuộc sống, xa hơn, những nền văn hóa, những con người mọi chủng tộc, những nỗi niềm ...
Đọc sách để nuôi dưỡng tâm hồn bên trong con người, gieo trồng để có nội tâm mạnh, để ý chí được phát triển, để ra thế giới, để còn gặp lại, một ngày nào đấy.


0 comments:

Post a Comment

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...