Wednesday, April 26, 2017

Câu hỏi nhiều bạn: "Làm app hay game cái nào có nhiều tiền quảng cáo hơn?". 
Thật ra thì làm app, nhất là các app cần kết nối mạng thì doanh thu từ quảng cáo sẽ nhiều $ hơn. Một phần vấn đề này là do app có lợi thế hiển thị ads nhiều hơn so với game nên cơ hội người dùng click quảng cáo cao hơn, tiền có được nhiều hơn.
Còn game thì một phần phải chơi offline không có quảng cáo, một phần thì game thường khi chơi không thể hiện quảng cáo trên giao diện. Đối với game thì thường bán vật phẩm sẽ có doanh thu cao hơn so với quảng cáo và thu hút người dùng hơn. Người dùng khi chơi game thường sẽ không thích các game có hiển thị quảng cáo hơn là các app. 
Nếu đặt giả thuyết 1 game và 1 app có cùng lượng người dùng sử dụng mõi ngày thì app sẽ luôn luôn có doanh thu cao hơn so với game. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là khuyến khích các bạn bỏ game làm app mà còn tùy ý tưởng và khả năng của mình.

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.