Friday, April 28, 2017

Product Manager (PM) có thể hiểu là là CEO của sản phẩm, là người chịu trách nhiệm quyết định tính năng nào cần có cho sản phẩm.
Công việc của một PM không đơn giản là viết code, tạo mock-ups, ký kết hợp đồng hay lên kế hoạch PR mà là công việc giao thoa giữa các vị trí UX, Tech và Business. Do đó, PM như một cầu nối giữa các nguồn lực khác nhau trong một dự án và là linh hồn của các tập đoàn công nghệ!
Nếu coi mỗi ứng dụng release là 1 tác phẩm nghệ thuật của PM thì PM dành tâm huyết cho tác phẩm của mình nhất định phải là người có PRODUCT MINDSET đúng để sản phẩm làm ra ngày càng tốt hơn, nhanh hơn và thân thiện hơn với người dùng.

Sự kiện INSIDE THE MIND OF A PRODUCT MANAGER phối hợp giữa VNG và Topdev.


ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.