Monday, April 10, 2017

[4 năm trước]
Học viên: Thầy ơi, em muốn giỏi tiếng Anh.
Thầy: em muốn giỏi tiếng Anh, em phải sắp xếp thời gian luyện ngày 1,2 tiếng, đi học tuần 2,3 buổi. 
Học viên: Dạ em bận quá Thầy, thôi để sau Thầy nhé.

[2 năm sau]
Học viên: Thầy ơi, em muốn giỏi tiếng Anh.
Thầy: em muốn giỏi tiếng Anh, em phải sắp xếp luyện ngày 1,2 tiếng, đi học tuần 2,3 buổi.
Học viên: Dạ, dạo này em có nhiều dự án mới, chắc chưa sắp xếp được.
[2 năm sau]
Học viên: Thầy ơi, em muốn giỏi tiếng Anh, mà em bận quá không học được, các bạn em làm công ty nước ngoài lương cao quá Thầy, có cách nào học không Thầy?
Thầy: Thu nhập em sau 4 năm có khác gì không em?
Học viên: Dạ không nhiều Thầy ạ, vẫn 5,6tr ạ.
Thầy: Uhm, 4 năm qua em bận làm việc để tìm kiếm 5,6tr. Còn bạn em họ cũng bận nhưng bận học hỏi, bận dành thời gian phát triển để kiếm 20,30tr.
Cuộc đời ai cũng bận, nhưng bận để kiếm 5,6tr, hay bận để phát triển lên kiếm 20,30tr. Cái bận đó do chính chúng ta quyết định!
Vậy nếu phải đầu tư thời gian để phát triển bản thân mà chúng ta bận, thì tức đang bận để khiến bản thân thui chột dần đi, hãy chọn bận 30,40 triệu chứ đừng bận 5,6 triệu.

nguồn : Lê Thanh Hợp

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.