Wednesday, February 15, 2017

Ý tưởng hệ sinh thái chung cư thông minh CyHome

THÔNG TIN Ý TƯỞNG DỰ THI
  1. Tên Ý tưởng/Giải pháp dự thi: Hệ sinh thái chung cư thông minh Cyhome
  2. Lĩnh vực dự thi: Công nghệ Thông tin ứng dụng trong lĩnh vực Bất động sản.
  3. Phạm vi hay đối tượng áp dụng: Ban quản lý/Ban quản trị và cư dân tại các tòa chung cư.
  4. Thời gian thực hiện: 4 tháng

0 comments:

Post a Comment

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...