Friday, January 6, 2017


Không phải là tên chức vụ, mà là công việc thực sự ấy. Bạn làm những việc gì khi đi làm? Công việc của bạn khó khăn chỗ nào, quan trọng ở đâu, và bạn tạo ra được những sự thay đổi nào cho công ty, cho khách hàng và cho xã hội? Công việc thực sự của bạn là gì, và tại sao bạn lại bỏ thời gian sống của mình ra làm điều đó?
“Việc của tôi là biến người đi ngang qua cửa hàng thành khách hàng.”
“Việc của tôi là khiến sếp tôi tự tin hơn.”
“Việc của tôi là chốt đơn hàng.”
Còn nếu việc của bạn chỉ đơn giản là đến công ty ngồi đủ 8 tiếng đồng hồ rồi về, thì đã đến lúc đặt câu hỏi cho cái công việc ấy rồi đấy.
Lời bình: Những chức vụ, danh hiệu dần dần bị dùng quá đà và che phủ đi bản chất thực sự của công việc. Một anh chàng Sales Manager đôi khi lại chẳng cần quản lí bán hàng mà chỉ cần ngồi cho đủ ghế. Một anh Marketing Director đôi khi lại chỉ làm nhiệm vụ chở hàng đến bỏ cho các đại lí. Và một anh CEO đôi khi lại chỉ ngồi đó cho có mà thôi.
Hãy dừng lại và bóc tách nhiệm vụ thật sự của công việc ta đang làm (hoặc nếu ta là chủ thì hãy bóc tách nhiệm vụ của những người dưới quyền mình), xem bản chất của công việc là gì. Những sự ảo tưởng về công việc chính là một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất của sự lãng phí, từ lãng phí thời gian sống của nhân viên cho đến lãng phí nguồn lực của tổ chức.
Vậy thì, khoan khoan hãy đặt ra chức vụ vội, khoan khoan hãy chộp lấy cái ghế vội, cho dù ghế ấy là ghế Director hay CEO. Đôi khi thứ ta nhận được chỉ là thứ làm mất thời gian mà thôi.

Like Note4me.com fanpage


Seth Godin
Dịch bởi : Ecoblader
Copy bởi :TЋanh Nguyễn

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.