Saturday, November 12, 2016

Trong khi mọi người có thể cho rằng tỉ lệ người tự tử thuộc nhóm những ngươì sống khó khăn thì nghiên cứu lại cho thấy rằng tỷ lệ tự tử cao nhất nằm ở nhóm người có mức sống cao hơn.

"Nếu bạn không hạnh phúc và có điều gì đó để đổ lỗi cho sự bất hạnh của mình, nếu đó là chính phủ , hay nền kinh tế hoặc điều gì đó khác , những điều này có thể triệt tiêu ý muốn tự tử của bạn. Nhưng nếu khi người đó không có một ngoại lực nào để đổ lỗi cho sự không hạn phúc của mình, khả năng tự tử của người đó sẽ tăng lên.

Tại sao những người khiếm thị sau khi mắt sáng lại có ý tưởng tự tử nhiều hơn và tại sao tỉ lệ tự tử ở những người thuộc nhóm tuổi mới lớn lại tăng trong khi chất lượng cuộc sống ngày một được nâng cao ?."

Note4ME : It's funny how people always complain about their shit. But they wouldn't want to do anything about it.

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.