Friday, October 7, 2016Tổng hợp những điều thú vị trong cuốn sách .*update hằng ngày cho đến khi đọc xong*.


  1. - Elon Musk được ví như Tony Stark (Iron man) đời thực.
  2. - Ông luôn tới trễ trong mọi cuộch hẹn.
  3. Biên giới mong manh giữa “siêu nhân” và “siêu điên” (Boundary line between “superhero” and “asshole”)
  4. -Những lý thuyết về thuật Lãnh đạo có vẻ không thể áp dụng với Musk bởi đối với ông, quan trọng là "get thing done". 
  5. -Mọi việc Musk đều đánh giá và phân tích với tốc độ ánh sáng. Bất cứ khi nào nhân viên hỏi điều gì, ông đều có thể ra quyết định rất nhanh chóng. Tuyệt vời hơn, Musk đã thành công trong việc biến đặc điểm cá nhân của mình trở thành đặc điểm, văn hóa của doanh nghiệp. Trong khi các công ty khác như Boeing hay Lockheed mất tới 15 năm để xây dựng tên lửa thì SpaceX chỉ mất 5 năm.
  6. -Trong sách nói ông đi tè chỉ mất 3 giây haha. 
  7. -Làm, làm nữa, làm mãi (Know what you are doing and know what you are going to do next)
  8. -(Let’s jump in the “shit”)
ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.