Friday, October 7, 2016


Mỗi lần bị hỏi "đang làm cho công ty product hay công ty outsource á?" là mình thấy lười trả lời. Khi buộc phải trả lời thì cũng ok, nhưng thấy hơi gượng. Lý do là mình thấy câu hỏi bị sai. Nếu là outsourcing thì phải đối với in-house, nếu là product thì phải đối với service thì mới đúng.
Outsourcing (thuê ngoài) hay in-house (tự làm) là hai hình thức lựa chọn nguồn lực để phát triển sản phẩm. Nó thuộc về giải pháp. Công ty A muốn có một website để giới thiệu công ty, công ty A có 2 phương án:
- Tìm 1 công ty chuyên làm website, trả tiền để công ty đó làm cho mình. Đó là outsourcing.
- Công ty A thấy 1 đứa nhân viên của mình ngó bộ cũng biết design, kêu nó design. Thấy 1 thằng nhân viên của mình hay gõ gõ, có vẻ như là biết code, kêu nó code. Sau 1 hồi vật vã cũng có 1 website để xài. Đó là in-house.
Công ty A chọn outsourcing khi thấy đội ngũ của mình không thể làm tốt website bằng công ty B. Nhưng đôi khi đội nhà có thể làm tốt hơn nhưng vẫn muốn outsource vì không muốn mất chi phí cơ hội... và còn nhiều lý do khác nữa.
Service-based hay Product-based mới nói về dạng công ty. Service-based company: công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Product-based company: công ty kinh doanh dựa trên một sản phẩm mà mình sở hữu. Infosys, FPT, CSC: service-based company. Microsoft, Google, Apple: product-based company.
Vậy Uber là service-based hay là product-based company?
Skype, Slack đã phát triển sản phẩm bằng cách nào? outsourcing hay in-house?

Nguồn : Hải Nhân

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.