Wednesday, August 31, 2016

Có 3 sản phẩm giáo dục được phát triển bởi chính người Việt ta mà tôi tin tưởng sẽ có lợi ích lớn cho học sinh sinh viên, và giải quyết được nhiều vấn đề trên diện rộng:
1/ Student Life Care của Eric Ha giải quyết vấn đề định hướng chăm sóc đời sống cho các du học sinh, giúp du học sinh có thêm thu nhập từ việc giúp các du học sinh mới và kết nối cộng đồng các bạn du học sinh trên diện rộng. Tương lai có thể kết nối được lực lượng lao động được đào tạo nước ngoài với nhu cầu tuyển dụng của VN.
2/ ELSA Speak của chị Vu Van là trợ lý thông minh, mang lại cơ hội khắc phục điểm yếu lớn nhất của học sinh Việt Nam khi học tiếng Anh là phát âm sai, học tiếng Anh mà lại không giao tiếp được.


3/ GotIt! của anh Hung Tran, giải quyết vấn đề nhu cầu cần hỗ trợ các môn khoa học Toán Lý Hóa của học sinh Mỹ, và khai thác được thế mạnh rất lớn của học sinh Việt Nam là giỏi các môn Tự Nhiên, giúp các bạn có thêm thu nhập từ chính tri thức của mình bằng việc gia sư cho học sinh Mỹ.

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.