Wednesday, July 27, 2016

Số liệu được tổng hợp giữa nhiều đơn vị khác nhau:
 • Dân số Việt Nam 90 triệu nhưng có đến hơn 128 triệu thuê bao di động.
 • 40 triệu người dùng Internet.
 • 28 triệu tài khoản mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, trong đó có 24 triệu người lướt bằng điện thoại di động.
 • Mỗi ngày, một người truy cập điện thoại khoảng 150 lần, mỗi lần cách nhau 6,5 phút.
 • 43% người Việt Nam có Internet tại nhà.
 • 94% có điện thoại di động.
 • 37% có điện thoại thông minh (smartphone).
 • Tỉ lệ người sử dụng Internet bằng di động lên tới 31%, trong khi máy tính bàn là 18% và máy tính xách tay là 10%.
 • 48% sử dụng điện thoại để đọc tin tức, trong khi 21% nghe tin từ radio và 19% đọc tin từ báo in.
Báo cáo của Google về thị trường Việt Nam năm 2015 chỉ rõ ba xu hướng:
 • Hiện tại, cứ 3 người Việt Nam xem truyền hình thì một người vừa coi vừa sử dụng điện thoại, xem các nội dung không liên quan đến chương trình TV.
 • Người Việt Nam có xu hướng mua hàng trực tuyến tăng.
 • Xu hướng xem video ở Việt Nam là rất phổ biến. Google đo được cứ 6 trên 10 người trưởng thành ở Việt Nam xem video online. Cứ 8/10 khách hàng người Việt lên mạng ít nhất một lần/ngày, những người trẻ dưới 34 tuổi thì lên mạng thường xuyên.
Nghiên cứu của Google cho thấy có:
 • 71% dùng Internet vì các lý do cá nhân.
 • 77% lên mạng tìm thông tin đầu tiên.
 • 36% vừa xem TV vừa sử dụng một thiết bị khác, trong đó 90% là dùng smartphone.

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.