Sunday, July 31, 2016

“Làm sao để bắt đầu một startup”

Với kinh nghiệm lâu năm làm startup của chính mình, cũng như hỗ trợ các startup trong Ycombinator, Sam Altman đề cập tới tất cả các vấn đề trong khởi nghiệp, làm sao để có thể xây dựng một công ty thành công trong quyển sách này. Đây là hướng dẫn hoàn hảo cho bất kì ai bắt đầu dấn thân vào con đường khởi nghiệp.

Những kiến thức trong quyển sách này có thể sẽ không còn mới cho những ai thường xuyên đọc các bài báo do các thành viên YC viết. Có thể chúng tôi sẽ viết phần II cho quyển sách này- “Làm sao để tăng trưởng startup”, nhưng tạm thời, quyển I này sẽ chỉ tập trung “Làm sao để bắt đầu một startup”

Cuốn sách gồm 4 phần Phần 1. Ý tưởng | Phần 2: Team tốt | Phần 3: Sản phẩm tốt | Phần 4: Triển khai

Bài gốc : http://playbook.samaltman.com/
#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.