Tuesday, July 26, 2016

Bạn đi làm nhưng luôn cảm thấy buồn chán, không nhiệt tình với công việc? Có thể bạn đang ở trong giai đoạn chán việc. Những gợi ý dưới đây sẽ có ích cho bạn:Nguồn: Digital Information World
Dịch: Xuxu

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.