Wednesday, June 22, 2016

Trung Quốc : Trưởng phòng ô nhiễm

Từ năm 2008 Trung Quốc bắt đầu qua mặt Mỹ  về cái khoản phun khí CO2 và cho đến bay giờ vẫn là quốc gia gây ô nhiễm hàng đầu trên thế giới.
Năm 2014 TQ đóng góp tổng cộng  28,3% tổng lượng CO2 thải ra trên toàn thế giới . Năm 2013 có một vụ ô nhiễm đến cấp báo động .Người nước ngoài được khuyến cáo rời khỏi Bắc Kinh.

0 comments:

Post a Comment

😍

Những Yếu Tố Nào Giúp Thế Giới Di Động Thành Công ?

Bài đăng từ group  Quản trị và khởi nghiệp Góc Nhìn Từ Một Cựu Nhân Viên Một doanh nghiệp phát triển nóng thì có thể chỉ cần 1 yếu t...