Monday, June 27, 2016

Ta hãy bắt đầu từ nguyên tắc 80/20 trong Marketing và Sales.
Đầu tiên theo nguyên tắc 80/20 marketing và sales là ko bao giờ gọi điện, bán hàng cho 1 danh sách từ trên xuống dưới mà chỉ bán hàng và marketing cho những khách hàng thực sự quan tâm và có nhu cầu với mình. Chỉ cần tập trung vào 20% này, nó sẽ đem lại 80% thành công.
Nhưng làm sao để biết 20% khách hàng này nó nằm ở đâu?
Tác giả gặp 1 vài tờ báo về chuyên ngành của anh ta và nói: Tôi sẽ viết bài về ngành của mình miễn phí cho các ông trong 2 năm.
Trong suốt 2 năm, từ 1 công ty vô danh tiếng, bản thân tác giả và công ty này đã trở thành nổi tiếng, ai cũng biết đến trong ngành đó.
Khi viết bài, chia sẻ tri thức về ngành, trọng lượng lời nói của tác giả và cty đó lên hẳn 1 bậc.
Đây gọi thủ pháp tạo AUTHORITY
Giữa 1 công ty ko nói năng gì chia sẻ gì. Trong đó có 1 công ty chia sẻ nhiều về ngành, chứng tỏ họ biết nhiều về ngành, chứng tỏ sản phẩm họ tốt vì họ am hiểu mà.
Và thế là các khách hàng trong ngành cứ thế mà tìm đến tác giả và công ty đó
Tác giả chỉ việc bán hàng cho chính các khách hàng đó, những người thực sự quan tâm và tin tưởng anh ta, mà cái việc quan tâm và tin tưởng đó do thủ pháp Authority do tác giả tạo ra.
Đây cũng là lý do tại sao khi đi các hội nghị kiểu GDC, chúng ta thấycông ty, cá nhân nó cứ cố mà speech, cố mà deliver knownledge.
trích : https://tungmichael.wordpress.com

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.