Thursday, December 8, 2016

Muốn giảm sự từ chối, chống lại ý kiến mình thì ta đừng nên bao giờ đặt bất kể từ “Không” nào vào trong câu nói. Khi có từ “Không” là ta đã đưa mình và người nói chuyện vào tư thế đối đầu nhau rồi.
Nhất là khi đặt câu hỏi, nếu có từ “Không” ở cuối như thói quen của nhiều người, ta cũng sẽ dễ bị trả lời tiêu cực vì câu này nó như gợi ý về phía từ chối.

Ví dụ:
“Trưa nay rảnh KHÔNG?”.
“KHÔNG, bố đếu rảnh”.
Đặc biệt, ta cũng rất hay bị thói quen bắt đầu 1 câu trả lời bằng 2 TỪ HẾT SỨC CHẾT CHÓC là:
“KHÔNG nhưng mà tôi thấy người ta abc xyz…”
Nó làm người nghe cảm thấy như ta vừa mới bị phủ nhận hết sạch những gì họ vừa trao đổi.

ThanhNotes

Take note, sharing experience, save ideas.