Sunday, June 26, 2016

Giá như tôi quyết định kết hôn với mối tình đầu của mình ?
Giá như tôi có ý thức với những gì tôi không lên làm ?
Giá như tôi không sinh ra trong thị trường việc làm này ?
Giá như tôi ít lên kế hoạch hơn một chút?
Giá như tôi vứt bỏ và thành lập công ty của riêng mình?
Giá như...
Giá như…

Những câu hỏi giá như ấy chưa bao giờ là một tưởng tượng thừa thãi . Trên thực tế chúng là những biểu hiện của hi vọng, những ước mơ , những mong muốn của mỗi chúng ta. Nhưng ở khía cạnh nào đó , chúng lại cho thấy người băn khoăn đang cất giữ quá nhiều ước mơ trong chiếc rương “Một ngày nào đó mình sẽ…”.
Vấn đề nằm ở chỗ : “Một ngày nào đó” là khi nào ? Là khi chúng ta đã trở lên quá già , quá nghèo, quá mệt mỏi hoặc quá lười biếng chăng ?
“Hãy cứ khát khao hãy mãi dại khờ”

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.