Wednesday, June 22, 2016

Ngày càng có nhiều người Úc đổi nhà cho nhau khi đi du lịch, giảm được chi phí khách sạn , là một trong những chi phí khá cao.
Đã hoạt động trên thị trường được 6 năm , website homeswapholidays.com hiện đã có 4 ngàn thành viên. Bà Bee Cogger 63 tuổi , sống tại Brisbane cho biết đã sử dụng dịch vụ chuyển nhà này 70 lần để đi du lịch khắp nơi trên nước Úc và còn đi đến Tây Ba Nha , Pháp , Ý và Mê xi cô.

(Quảy gánh băng đồng ra thế giới - Nguyễn Phi Vân)

#bizThinking

Read|Lean|Share to improve your small business efficiency.